Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1

Filipským 2


Filipským, Kapitola 2





Komentáře k verši :

a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6





Počet veršů v Bibli je 31 167.