Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; Filipským 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 2

Komentáře k verši :

a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; Filipským 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.