Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás Filipským 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Filipským 1


Filipským, Kapitola 1

Filipským 1

Komentáře k verši :

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás Filipským 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.