Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 6,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1

Komentáře k verši :

Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 6,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.