Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Efezským 6,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1


Filipským, Kapitola 1

Filipským 1

Komentáře k verši :

Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Efezským 6,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.