Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. Efezským 6,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1


Filipským, Kapitola 1

Filipským 1

Komentáře k verši :

Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. Efezským 6,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.