Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Efezským 6,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 6


Filipským, Kapitola 1

Filipským 1

Komentáře k verši :

jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Efezským 6,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.