Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. Efezským 6,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1

Komentáře k verši :

Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. Efezským 6,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.