Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efezským 6,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 6

Komentáře k verši :

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efezským 6,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.