Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli Efezským 6,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1


Filipským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli Efezským 6,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.