Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Efezským 6,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Filipským 1


Filipským, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Efezským 6,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.