Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
`aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´ Efezským 6,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

`aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´ Efezským 6,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.