Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
`Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: Efezským 6,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

`Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: Efezským 6,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.