Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Efezským 5,28›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 6

Komentáře k verši :

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Efezským 5,28

Počet veršů v Bibli je 31 167.