Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; Efezským 5,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; Efezským 5,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.