Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, Efezským 5,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, Efezským 5,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.