Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Efezským 5,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Efezským 5,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.