Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.