Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Efezským 5,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Efezským 5,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.