Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Efezským 5,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Efezským 5,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.