Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Efezským 5,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.