Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4


Efezským, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.