Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Efezským 4,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Efezským 4,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.