Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, Efezským 4,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Efezským 5


Efezským, Kapitola 5

Komentáře k verši :

aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, Efezským 4,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.