Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem? Efezským 4,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem? Efezským 4,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.