Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Efezským 4,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Efezským 4,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.