Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.