Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, Efezským 4,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, Efezským 4,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.