Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce Efezským 4,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce Efezským 4,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.