Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce Efezským 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce Efezským 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.