Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, Efezským 3,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, Efezským 3,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.