Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto klekám na kolena před Otcem, Efezským 3,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

Proto klekám na kolena před Otcem, Efezským 3,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.