Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě. Efezským 3,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě. Efezským 3,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.