Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 4

Komentáře k verši :

V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.