Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, Efezským 3,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 3


Efezským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, Efezským 3,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.