Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: Efezským 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: Efezským 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.