Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: Efezským 3,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 3

Komentáře k verši :

Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí: Efezským 3,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.