Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, Efezským 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, Efezským 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.