Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: Efezským 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: Efezským 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.