Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.