Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; Efezským 2,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; Efezským 2,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.