Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským 2,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským 2,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.