Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 3


Efezským, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.