Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Efezským 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Komentáře k verši :

Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Efezským 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.