Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, Efezským 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2

Komentáře k verši :

Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, Efezským 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.