Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, Efezským 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2

Komentáře k verši :

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, Efezským 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.