Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Efezským 1,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2


Efezským, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Efezským 1,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.