Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
`Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, Efezským 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Efezským 3


Efezským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

`Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, Efezským 1,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.