Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 2


Efezským, Kapitola 2

Efezským 3


Efezským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.