Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Efezským 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1


Efezským, Kapitola 2

Efezským 2


Efezským, Kapitola 3

Komentáře k verši :

a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Efezským 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.